Przygotowania kartki pocztowej:

Format: 152 x 109 mm w tym 2 mm spadów z każdej strony

 

 

 
 
 
 
Proszę przesłać tylko pliki w formacie PDF. Plik nie powinien być większy niż 50 Mb
*